Wie zijn wij?

Stichting Veluwe Portaal is een HR en werkgeversnetwerk dat zich richt op het vergroten van de arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid en het delen van kennis rondom HR vraagstukken van organisaties op de Noord-Veluwe, Nijkerk en Zeewolde. Naast ondersteuning van de HR professional is Veluwe Portaal er ook voor jou als werknemer. Wij bieden ondersteuning, wanneer je in overleg met jouw werkgever op zoek bent naar een andere baan.

 

Waar staat Veluwe Portaal voor?

Een feit is dat je als werknemer langer moet doorwerken en dat je zelf meer regie krijgt over jouw loopbaan. Gezondheid, bevlogenheid, flexibiliteit zijn hierbij essentieel. Jouw werkgever kan je hierin ondersteunen door een betrokken en actief werkgeversbeleid. Duurzame inzetbaarheid is een win-win voor hen én voor jou.

De rol die Veluwe Portaal hierbij inneemt, is het organiseren en stimuleren van de regionale arbeidsmarkt tussen verschillende sectoren, waarin:

  • van baan- naar werk- naar toekomstzekerheid wordt gestreefd;
  • gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemerschap met goed werkgeverschap én goed werknemerschap als uitgangspunten gelden;
  • de vraag van de werkgever en werknemer centraal staat;
  • samenwerking tussen verschillende sectoren, transities en inzet van medewerkers gewoon zijn;
  • zelfregie van het individu en arbeidsmobiliteit gestimuleerd wordt;
  • ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar zijn verbonden waardoor afstemming wordt vergemakkelijkt en waarbij ontwikkeling en het delen van kennis gestimuleerd wordt.