Hoe werkt het?

Hier leest u puntsgewijs hoe u zich kunt inschrijven en wat de voorwaarden zijn, om als kandidaat geregistreerd te zijn bij stichting Veluwe Portaal. Waarbij het uitgangspunt te allen tijde is, dat u als werknemer zelf gemotiveerd moet zijn en actie moet ondernemen.

Hoe nu verder?
  1. U meldt u aan via algemeen@veluweportaal.nl of via uw eigen P&O afdeling;
  2. Veluwe Portaal neemt contact met u op over het aanleveren van documenten voor de opmaak van uw profiel en informeert uw P&O afdeling indien van toepassing;
  3. U levert de opgevraagde informatie aan;
  4. Veluwe Portaal maakt uw profiel aan, waarna u inloggegevens ontvangt en aanvullende informatie over Veluwe Portaal en haar diensten;
  5. U wordt in onze eerstvolgende kandidaten- & vacaturenieuwsbrief en bij onze matchtafels voorgesteld als werkzoekende.
Voorwaarden:
  • De werknemer is werkzaam of is boventallig verklaard bij een deelnemende werkgever binnen het netwerk van Veluwe Portaal;
  • Tot drie maanden na uitdiensttreding kan de werknemer nog gebruik maken van de diensten van Veluwe Portaal. Daarna wordt hij/zij uitgeschreven en hiervan op de hoogte gebracht;
  • Indien de werknemer geen respons geeft of nalatig is, dan wordt hij/zij uitgeschreven als kandidaat bij Veluwe Portaal en de werkgever wordt hiervan op de hoogte gebracht;
  • Bij interesse op een vacature kan de werknemer dit aangeven bij zijn/haar huidige P&O-afdeling. Zo kan er onderling contact gelegd worden tussen de huidige en eventuele nieuwe P&O-afdeling.