4 november 2019 15:42

Regio in beeld, oktober 2019

Lees hier ‘Regio in Beeld‘, editie oktober 2019; een analyse vanuit het UWV voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe.

Het beeld van de arbeidsmarkt in de Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe wijkt in 2019 niet wezenlijk af van het voorgaande jaar. De economische groei zwakt wel wat af, maar de banen nemen nog steeds toe, ook in 2020. De huidige arbeidsmarkt heeft twee gezichten. Aan de ene kant kampen werkgevers met personeelstekorten, aan de andere kant staan er nog veel mensen langs de kant. Dit betreft een deel van de mensen met een WW, bijstand en arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ook mensen zonder uitkering. Hun kennis, opleiding en ervaring komen vaak niet direct volledig overeen met de eisen van werkgevers. De uitdaging is dan ook om personeelstekorten te verminderen en daarbij langdurige uitsluiting te voorkomen van mensen die moeilijk hun weg naar werk vinden.

Naast conjuncturele (economische) schommelingen beïnvloeden ook structurele, langere termijn trends de regionale arbeidsmarkt. Taken, benodigde competenties en kennis veranderen binnen veel beroepen en blijven dit ook in de toekomst doen. Hierdoor hebben en krijgen bijna alle werkenden en werkzoekenden te maken met veranderende eisen die aan hen worden gesteld. Het is dus belangrijk dat mensen hun kennis en vaardigheden op peil houden. Veel partijen benadrukken, net als Veluwe Portaal, daarom terecht het belang van een leven lang leren, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft.