Wat levert het op?

Voordelen als deelnemer
  • Kostenbesparing op bij vacaturevervulling, herplaatsing en beëindiging/ontslag. Voordelen zijn er met name bij werving & selectie, re-integratie, vervanging, verzuim en WGA instroom, omscholing en transitievergoeding. Dit doen wij onder andere door het initiëren van www.werkinjeregio.nl, waar deelnemers kosteloos hun vacatures op kunnen plaatsen, welke ook nog eens kosteloos naar Indeed worden doorgeleid. Ook organiseren per kwartaal een matchtafel, waarbij werkgevers onderling vacatures en kandidaten kunnen matchen; van werk naar werk.
  • Inkoopvoordeel bij onze Portaal Professionals.
  • Informatie over (regionale) subsidies en arbeidsmarktprojecten. Indien mogelijk initiëren en voeren wij deze ook uit. Onze stichting heeft een goede samenwerking met de Diamant van Midden-Nederland en NVOO. Voor hen voeren wij momenteel het project ‘Student&Stage’ o.a. via www.stageinjeregio.nl uit. Ook worden wij bij projecten van de Provincie betrokken, zoals momenteel LLGV.
  • Contacten met collega HR deskundigen en professionals! Deelnemers brengen toepasbare en actuele kennis en documenten in en delen die met elkaar. O.a. via onze netwerkbijeenkomsten en specifieke themasessies. Dit is een duidelijke meerwaarde, ook volgens onze deelnemers.
Enkele ervaringen

Henk de Vos, Directeur HRM bij B&C International: “De voordelen van Veluwe Portaal zijn voor professionele HRM-ers aanzienlijk: netwerken moet een vast onderdeel zijn van je vak. Veluwe Portaal biedt de gelegenheid om regelmatig met bedrijven uit de regio kennis en ervaringen te delen.”

Silvia Scholten, Accountmanager HRM opleiding Hogeschool Windesheim: “Veluwe Portaal biedt gelegenheid om je te verbinden met andere organisaties en kennis te delen. Dit netwerk in de regio is heel waardevol als je ‘hart’ hebt voor je personeel. Het biedt veel kansen voor arbeidsmobiliteit en voor een leven lang leren.”