Successen

Elk jaar worden er mooie en waardevolle successen behaald binnen het netwerk van Veluwe Portaal. Te denken valt aan werk naar werk ervaringen, waardevolle kennisdeling, het initiatief van een Young HR Professional netwerk, etc.

Op dit moment zijn we de successen aan het verzamelen. Daarna worden ze hier gepubiceerd.