Projecten en events

Arbeidsmarktproject ‘Talent in Beweging’

Uniek project voor maximaal 10 werkgevers vanuit het netwerk van Veluwe Portaal

Een snel veranderende wereld vraagt optimale flexibiliteit en wendbaarheid van uw organisatie. Op de tekentafel is daar nog wel uit te komen, maar bewegen uw mensen ook voldoende mee? Zijn zij in staat zich tijdig nieuwe competenties eigen te maken en bereid andere taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen? Beschikken ze over voldoende employability om hun loopbaan elders voort te zetten als de mogelijkheden er binnen uw organisatie niet langer zijn? Is uw organisatie aantrekkelijk genoeg om de juiste mensen vast te houden en aan te trekken? ‘Talent in Beweging’ biedt u een unieke kans om concreet aan de slag te gaan met de mobiliteit van talent in uw organisatie met gebruikmaking van beschikbare DWSRA subsidie. Lees de Flyer ‘Talent in Beweging’ voor meer informatie.


Student & Stage

Samen de regio Noord-Veluwe op de kaart zetten voor hbo en wo studenten

Stichting Veluwe Portaal heeft van het Noord Veluwe Ondernemers Overleg (NVOO) de opdracht gekregen om het project ‘Student & Stage’ van De Diamant van Midden-Nederland voort te zetten met medewerking van Rabobank Noord Veluwe. De website www.stageinjeregio.nl is hier een onderdeel van. Waarom dit project? Om de regio Noord-Veluwe voor studenten (nog) meer op de kaart te zetten. Uit de cijfers[1] blijkt dat met name de hbo en wo studenten genoodzaakt zijn hun studie en, veelal als gevolg, hun stage buiten deze regio zoeken. En dat laatste is niet nodig én willen we veranderen! Want deze regio heeft veel te bieden voor studenten! Lees hier meer over de voordelen voor werkgevers en lees hier meer over de voordelen voor studenten.

[1] Bron: Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers, nov. 2017; Provincie Gelderland


Matchtafels

Samen de expertise voor de regio behouden en zorgen dat talent op de juiste plek komt

De arbeidsmarkt is in beweging. Als werkgever heb je continu te maken met instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Bij de matchtafels van Veluwe Portaal komen werkgevers uit de regio regelmatig op een informele manier bij elkaar om vacatures en medewerkers onder de aandacht te brengen. Daarbij gaan we uit van het talent en de competenties van de medewerkers. En het stimuleren van zelfregie. We delen kennis met elkaar, vergroten ons netwerk en gaan duurzame verbindingen aan met andere werkgevers uit verschillende sectoren. Zo toon je goed werkgeverschap. Samen behouden we de expertise voor de regio en zorgen we dat talent op de juiste plek komt. Schuif dus ook aan bij de matchtafels van Veluwe Portaal. Meer weten? Bekijk hier de promotiefilm. Bekijk hier de Planning bijeenkomsten 2018.


HR netwerkbijeenkomsten en kennissessies

Op informele manier verbinden met andere organisaties en kennis delen

Veluwe Portaal biedt gelegenheid voor HR professionals om regelmatig met bedrijven uit de regio kennis en ervaringen te delen. Zowel deelnemers als onze Portaal Professionals brengen toepasbare en actuele kennis en documenten in en delen die met elkaar. Dit kan via de HR Netwerkbijeenkomsten, kennissessies bij onze Portaal Professionals of via HR Thematafels. Afsluitend van elke HR netwerkbijeenkomst kunnen collega HR-deskundigen en professionals op informele manier contacten met elkaar onderhouden onder het genot van een hapje en drankje! Bekijk hier de Planning bijeenkomsten 2018.


BranchePools

Sectoraal verbinden

Werkgevers binnen het netwerk kunnen desgewenst deel uitmaken van een bestaande BranchePool of samen met Veluwe Portaal een nieuwe BranchePool opzetten. Actieve BranchePools: Zorg en directiessecretaresses. Hierbinnen wordt er vanuit eenzelfde branche samengewerkt inzake het behoud, de instroom en flexibilisering van vakmensen o.b.v. kostenbesparing. Door deel uit te maken van een BranchePool heeft u de beschikking over een groter aanbod van vakpersoneel.

Ook kunt u in samenwerking met andere partijen komen tot:

 • Kostenreductie door collegiale in- en uitleen van personeel en kennisdeling
 • Gezamelijke inkoop van (maatwerk) scholing/training
 • Een efficiëntere inzet en beter rendement van personele inzet
 • Flexibiliteit in het uitvoeren van projecten als verlaging van overbezetting.
 • Organisatieverbetering en kennisdeling door collegiale inleen;
 • Ondersteuning en organisatie door Stichting Veluwe Portaal;
 • Deling van restcapaciteit van sollicitanten;
 • Mogelijkheid om gezamenlijk te werven;
 • Bedrijven leren elkaar kennen;
 • Extra omzet genereren door gezamenlijk werk uit te voeren;
 • Mogelijkheid om één medewerker aan te nemen voor meerdere bedrijven.

Young HR Professionals

Netwerk voor de beginnende HR Professional

Een nieuw netwerk binnen Veluwe Portaal; de Young HR Professionals. In samenwerking met Concerned en Qimarox. Ben je (of jouw collega) tussen de 20 en de 30 jaar, start je net je loopbaan als HR Professional, wil je kennisdelen en opdoen met mede-starters en lijkt het je leuk om je hierbij aan te sluiten? Laat ons dit dan weten! De eerste bijeenkomst was op 15 mei 2018. De tweede staat gepland voor 6 november 2018. Zodra er een verdere planning is voor nieuwe bijeenkomsten, worden deze in de planning voor 2018 meegenomen en leest u hier.

 


Week van de Arbeidsmobiliteit

Samen staan voor arbeidsmobiliteit

Elk najaar organiseert Veluwe Portaal de ‘Week van de Arbeidsmobiliteit’. Een fantastische mogelijkheid voor organisaties om zichzelf te profileren door anderen een kijkje in hun keuken te gunnen. Maar ook om eigen medewerkers de kans te geven om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de mogelijkheden binnen andere bedrijven in de regio. Ook is het inspiratie opdoen voor medewerkers om met deze unieke ervaring hun functie binnen hun eigen organisatie te verrijken en na te laten denken over hun eigen toekomstige ontwikkeling. Meer weten? Lees hier verder of bekijk hier de promotiefilm.  Bekijk hier de Planning bijeenkomsten 2018.


Dit organiseert Veluwe Portaal nog meer

Naast al het bovenstaande biedt Veluwe Portaal haar deelnemers nog meer, zoals: (online) ondersteuning, informatie via nieuwsbrieven en website. Ook is er een vacaturewebsite met loopbaanportal (www.werkinjeregio.nl), een stage/afstudeerwebsite (www.stageinjeregio.nl) en een kandidaten/studentenpool.