Projecten en events

De Talentmakelaar

Aan de slag met continu leren

Digitalisering, reskilling, de 4e industriële revolutie en krapte op de arbeidsmarkt. Allemaal ontwikkelingen die nu gaande zijn of gaan komen, waar u als werkgever mee te maken heeft of krijgt. Uw medewerkers moeten niet alleen kunnen meebewegen, maar ook hun kennis en vaardigheden hierop aanpassen. Leren en werken gaan hierbij hand in hand. De Talentmakelaar stimuleert en ondersteunt u als mkb-bedrijf bij de scholing en ontwikkeling van uw medewerkers. Een unieke kans om concreet aan de slag te gaan met het inzetbaar houden van uw medewerkers voor nu en in de toekomst. Investeren in de ontwikkeling van medewerkers? Doen! Neem voor een inventariserend gesprek gerust contact met ons op!

Bekijk hier onze flyer over de Talentmakelaar.


Stage in je Regio

Samen de regio Noord-Veluwe op de kaart zetten voor hbo en wo studenten

Stichting Veluwe Portaal heeft in 2018 en 2019 van het Noord Veluwe Ondernemers Overleg (NVOO) de opdracht gekregen om het project ‘Student & Stage’ van De Diamant van Midden-Nederland voort te zetten. Hiervoor wordt www.stageinjeregio.nl ingezet. Uit de cijfers[1] blijkt dat met name de hbo en wo studenten genoodzaakt zijn hun studie en, veelal als gevolg, hun stage buiten deze regio zoeken. En dat laatste is niet nodig én willen we veranderen! Want deze regio heeft veel te bieden voor studenten! Lees hier meer over de voordelen voor werkgevers en lees hier meer over de voordelen voor studenten. Bekijk hier de promotiefilm.

Dit project werd in 2020 mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit de Economic Board Noord-Veluwe.
In 2021 werd dit project mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit de Overbruggingsmaatregel COVID 19 vanuit de Provincie Gelderland.

[1] Bron: Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers, nov. 2017; Provincie Gelderland


(Online) Matchtafels

Samen de expertise voor de regio behouden en zorgen dat talent op de juiste plek komt

De arbeidsmarkt is in beweging. Als werkgever heb je continu te maken met instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Bij de (online) matchtafels van Veluwe Portaal komen werkgevers uit de regio regelmatig op een informele manier bij elkaar om vacatures en medewerkers onder de aandacht te brengen. Daarbij gaan we uit van het talent en de competenties van de medewerkers. En het stimuleren van zelfregie. We delen kennis met elkaar, vergroten ons netwerk en gaan duurzame verbindingen aan met andere werkgevers uit verschillende sectoren. Zo toon je goed werkgeverschap. Samen behouden we de expertise voor de regio en zorgen we dat talent op de juiste plek komt. Schuif dus ook aan! Meer weten? Bekijk hier de promotiefilm.


HR netwerkbijeenkomsten en kennissessies

Op informele manier verbinden met andere organisaties en kennis delen

Veluwe Portaal biedt gelegenheid voor HR professionals om regelmatig met bedrijven uit de regio kennis en ervaringen te delen. Zowel deelnemers als onze Portaal Professionals brengen toepasbare en actuele kennis en documenten in en delen die met elkaar. Dit kan via de HR Netwerkbijeenkomsten, kennissessies bij onze Portaal Professionals of via HR Thematafels. Afsluitend van elke HR netwerkbijeenkomst kunnen collega HR-deskundigen en professionals op informele manier contacten met elkaar onderhouden onder het genot van een hapje en drankje!


BranchePools

Sectoraal verbinden

Werkgevers binnen het netwerk kunnen desgewenst deel uitmaken van een bestaande BranchePool of samen met Veluwe Portaal een nieuwe BranchePool opzetten. Actieve BranchePools: Zorg en directiesecretaresses. Hierbinnen wordt er vanuit eenzelfde branche samengewerkt inzake het behoud, de instroom en flexibilisering van vakmensen o.b.v. kostenbesparing. Door deel uit te maken van een BranchePool heeft u de beschikking over een groter aanbod van vakpersoneel.

Ook kunt u in samenwerking met andere partijen komen tot:

 • Kostenreductie door collegiale in- en uitleen van personeel en kennisdeling
 • Gezamenlijke inkoop van (maatwerk) scholing/training
 • Een efficiëntere inzet en beter rendement van personele inzet
 • Flexibiliteit in het uitvoeren van projecten als verlaging van overbezetting.
 • Organisatieverbetering en kennisdeling door collegiale inleen;
 • Ondersteuning en organisatie door Stichting Veluwe Portaal;
 • Deling van restcapaciteit van sollicitanten;
 • Mogelijkheid om gezamenlijk te werven;
 • Bedrijven leren elkaar kennen;
 • Extra omzet genereren door gezamenlijk werk uit te voeren;
 • Mogelijkheid om één medewerker aan te nemen voor meerdere bedrijven.

Young HR Professionals

Netwerk voor de beginnende HR Professional

Een netwerk binnen Veluwe Portaal; de Young HR Professionals. In samenwerking met Concerned en Qimarox in 2018 begonnen. Ben je (of jouw collega) tussen de 20 en de ca. 30/35 jaar en start je net je loopbaan als HR Professional? Wil je kennis delen én opdoen met mede-starters en lijkt het je leuk om je hierbij aan te sluiten? Laat ons dit dan weten!

 


Week van de Arbeidsmobiliteit

Samen staan voor arbeidsmobiliteit

Elk najaar organiseert Veluwe Portaal de ‘Week van de Arbeidsmobiliteit’. Een fantastische mogelijkheid voor organisaties om zichzelf te profileren door anderen een kijkje in hun keuken te gunnen. Maar ook om eigen medewerkers de kans te geven om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de mogelijkheden binnen andere bedrijven in de regio. Ook is het inspiratie opdoen voor medewerkers om met deze unieke ervaring hun functie binnen hun eigen organisatie te verrijken en na te laten denken over hun eigen toekomstige ontwikkeling. Meer weten? Lees hier verder of bekijk hier de promotiefilm.  


Dit organiseert Veluwe Portaal nog meer

Naast al het bovenstaande biedt Veluwe Portaal haar deelnemers nog meer, zoals: (online) ondersteuning, informatie via nieuwsbrieven en website. Ook is er een vacaturewebsite met loopbaanportal (www.werkinjeregio.nl), een stage/afstudeerwebsite (www.stageinjeregio.nl) en een kandidaten/studentenpool.