23 maart 2020 15:23

Netwerktips werkgevers

Tijdens acht afleveringen van het RTL4 televisieprogramma ‘Wat ik altijd wilde worden’, heeft onze coördinator, Ingeborg Lups-Dijkema, enkele van haar netwerktips voor werkgevers met u gedeeld. Ingeborg is hiervoor gevraagd om op te treden als expert op het gebied van netwerken op de arbeidsmarkt.

Bent u niet in de gelegenheid geweest de afleveringen te bekijken? Hier op Youtube kunt u ze terugkijken. Of lees hieronder de acht netwerktips, die Ingeborg graag met u deelt:

Thema’s                          

 1. Het belang van netwerken
  Netwerktip: Voor bedrijven is netwerken heel belangrijk omdat arbeidsmobiliteit regionaal georganiseerd is. Dat betekent medewerkers en contacten van buiten inzetten Medewerkers zijn ambassadeurs van jouw organisatie. Mijn tip aan werkgevers is daarom om actief te netwerken in de regio. Deel kennis, informatie en contacten met elkaar. Netwerken is de eenvoudigste, meest efficiënte en minst kostbare manier om de instroom van ervaren krachten te bevorderen.
 2. Jezelf pitchen op de arbeidsmarkt aan de hand van een goed arbeidsmarktverhaal
  Netwerktip: Werkgevers moeten goed nadenken over hoe ze zich als bedrijf willen profileren en hoe ze hun medewerkers willen werven en behouden. Het is daarbij belangrijk dat de Look & Feel van alle communicatie aansluit bij de doelgroep. Ouderen vinden nu eenmaal andere zaken interessanter dan jongeren. Maak duidelijk waarom het aantrekkelijk is om als ervaren kracht bij jou te werken? Zorg dat je als werkgever een strategisch plan te maakt voor het werven en behouden van medewerkers. Employer branding, noemen we dat.
 3. Het nut van stage lopen na je 45e en jobrotatie voor werkgevers
  Netwerktip: Het is als werkgever belangrijk dat jouw oudere werknemers ook in de toekomst gezond en productief kunnen blijven werken. ‘Duurzame inzetbaarheid’, noemen we dat. Als werkgever heb je daarin een belangrijke rol. Laat medewerkers eens meelopen op een andere afdeling of stel jouw bedrijf open om mensen van buitenaf een kijkje in de keuken te laten nemen. Dat levert verrassende inzichten op. Investeer in nieuw talent, ongeacht de leeftijd.
 4. Wat is nou het probleem achter het 50+ probleem en welke rol spelen mindset en vooroordelen?
  Netwerktip: Er heerst bij een werkgever nog altijd een vooroordeel op het aannemen van 45-plussers. Terwijl er juist zoveel voordelen zijn. Ze zijn ervaren, loyaal en gemiddeld 40% minder ziek. Ze brengen jouw bedrijf veel voordelen, ook financieel. Zeker in een krappe arbeidsmarkt. Het is daarom als werkgever belangrijk om ook het gesprek aan te gaan met kandidaten die niet perse het meest voor de hand liggende cv hebben. Soms is ervaring en kennis op een andere manier opgedaan en kan dit juist heel waardevol voor het bedrijf
 5. Solliciteren is een vak apart, hoe pak je dit aan?
  Netwerktip: Een werkgever die ervaren krachten zoekt hoeft bij het beoordelen van een cv niet zo zeer te letten op een 9 of een 10 op een cijferlijst of blind af gaan op de resultaten van een intelligentietest, maar vooral kijken naar de competenties en leerbaarheid van een kandidaat. Ontbrekende vaardigheden zijn namelijk allemaal aan te leren, mits iemand zoals over voldoende motivatie beschikt om te leren. Dat blijkt vaak wel uit de CV. Maak als werkgever gebruik van scholingsgelden om iemand bij- of om te scholen.
 6. Arbeidsmarkttrends, waar zit de komende jaren het werk?
  Netwerktip: De Nederlandse economie blijft groeien, het werkloosheidspercentage is zelfs gedaald tot 3,5%. Dit is zelfs lager dan tijdens de kredietcrisis in 2008. Er ontstaan nieuwe banen door automatisering. Een aantal jaar geleden werd nog voor de helft van de online vacatures minimaal een hbo-diploma gevraagd, inmiddels is dit gedaald tot onder de 40%. Vooral de sectoren techniek en logistiek bieden kansen voor laagopgeleiden. Automatisering en platformarbeid zullen in omvang toenemen en steeds belangrijker worden. Dus blijf     als werkgever je medewerkers opleiden, ook in richtingen die veel toekomstperspectief hebben. Zo blijven de mensen duurzaam inzetbaar.
 7. Wat is het verschil tussen de generaties op de arbeidsmarkt? Welke rol speelt employer branding bij het werven van personeel?
  Netwerktip: Wees je als werkgever bewust van dat er vier generaties beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Elke generatie heeft plus- en minpunten. Als je ze laat samenwerken zorgt dat voor een optimaal functionerend team. Maar de verschillende generaties hebben allemaal hun eigen wensenpakket. Waar babyboomers behoefte hebben aan zekerheden, willen de jongste generaties juist het tegenovergestelde. Zij willen flexibiliteit, afwisseling, uitdaging én een zekere mate van saamhorigheid. Maar het gevoel van écht bij een organisatie te horen is eigenlijk van alle generaties. Het gaat om binden & boeien.
 8. Wat is duurzame inzetbaarheid en hoe blijf je duurzaam inzetbaar?
  Netwerktip: De arbeidsmarkt verandert continu. Vergrijzing, flexwerk, technologische- en economische ontwikkelingen en verhoging van de AOW-leeftijd dienen zich aan. Als werkgever moet je een goede positie op de arbeidsmarkt houden en je medewerkers duurzaam inzetbaar houden. Daarom kun je het beste actief investeren in een flexibel personeelsbestand, zodat je medewerkers en het bedrijf kunnen meebuigen met alle veranderingen en duurzaam inzetbaar te zijn.