4 april 2024 11:11

Leergang HRM 2024/2025

In samenwerking met Hogeschool Windesheim en OMVR Advocaten bieden wij de deelnemers van stichting Veluwe Portaal de leergang HRM aan.

Praktische informatie:

 • locatie: OMVR Advocaten, Deventerweg 9, Harderwijk
 • start september 2024
 • 12 dagdelen verdeeld over 6 dinsdagen in 6 maanden
 • van 09.00 – 16.00 uur, inclusief lunch
 • min. 10, max. 16 deelnemers
 • €2.975,- vrijgesteld van BTW voor deelnemers van Veluwe Portaal, niet-deelnemers betalen een toeslag van €420,-
 • leergang op hbo-niveau
 • bewijs van deelname

Aanmelden:
Aanmelding verloop volledig via Hogeschool Windesheim via deze link. Aanmelden kan tot 14 juni 2024! Bij een minimale deelname van 10 inschrijvingen gaat de leergang van start. Je ontvangt hierover z.s.m. na 14 juni bericht, ook wanneer de exacte data dan zijn.

Het inschrijfformulier bij Windesheim wordt gezien als officiële inschrijving voor de leergang HRM.
U ontvangt de factuur voor deze leergang per e-mail voorafgaand aan de start van de leergang vanuit Hogeschool Windesheim.
Na aanmelding worden jouw gegevens ingevoerd in de administratie van hogeschool Windesheim waardoor je wordt geregistreerd als student van Windesheim. Met deze gegevens wordt er een studentnummer gegenereerd waarmee je toegang hebt tot de digitale leeromgeving van hogeschool Windesheim.

Leergang HRM:

Flyer Leergang HRM i.s.m. Hogeschool Windesheim 2024-2025.

Opbouw
Iedere module bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen. Deze zogenaamde trainingsdagen bestaan uit een ochtend- (09.00 – 12.00 uur) en een middagdeel (13.00-16.00 uur). Inclusief lunch.

Profiel deelnemers
Het profiel van de deelnemers ziet er als volgt uit:

 • Afgeronde hbo-opleiding óf hbo werk- en denkniveau;
 • Werkzaam in een HR-functie bij een werkgever, of HR portefeuille houder en/of directielid;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een HR-functie.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname ‘Leergang HRM’ van de hogeschool Windesheim als zij:

 • Een actieve deelname hebben gehad tijdens de trainingen;
 • Minimaal 85% aanwezig zijn geweest tijdens de trainingen.

De 6 modules van de leergang (niet in chronologische volgorde!):

Module Thema en trainer/docent Inhoud
1 HR-thema’s en ontwikkelingen
Trainer/docent Windesheim
 • Binnen het vak HR Thema’s en Ontwikkelingen wordt een introductie gegeven op Human Resources Management en wordt dieper ingegaan op thema’s en ontwikkelingen die van invloed zijn op de inzet van personeel.
 • Deelnemer wordt uitgedaagd om zelf en in een groep een visie te ontwikkelen over HRM.
 • De deelnemer kan actuele organisatievraagstukken analyseren vanuit verschillende HR Thema’s en Ontwikkelingen én een visie creëren over de toegevoegde waarde van HRM.
2 Startegische Personeelsplanning
Trainer/docent Windesheim
 • Deelnemer beschikt na het volgen en behalen van het vak over kennis wat strategische personeelsplanning is en kan analyseren welke stappen een organisatie kan doorlopen om strategische personeelsplanning in te bedden in het HR-beleid.
 • Deelnemer kan deze kennis toepassen in een praktijksituatie.
 • Deelnemer begrijpt welke taken en verantwoordelijkheden bij manager liggen en welke bij HR.
3 HR-instrumenten
Trainer/docent Windesheim
 • Deelnemer maakt kennis met verschillende HRM-instrumenten die worden ingezet voor in-, door en uitstroom van personeel.
 • Deelnemer begrijpt welke HRM-instrumenten voor verschillende doelen kunnen worden ingezet.
4 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Trainer/docent Windesheim
 • Inzicht krijgen in het belang van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor organisaties en medewerkers.
 • Kennis opdoen van de verschillende aspecten van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, waaronder fysieke, mentale, emotionele en sociale welzijn.
 • Bewustwording creëren van de rol van HR bij het bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Leren hoe je een strategisch beleid kunt ontwikkelen en implementeren op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Praktische tools en technieken aanreiken om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te bevorderen in de organisatie.
5 Arbeids- en ontslagrecht
Trainer/docent OMVR Advocaten; Minke Bouma
 • Deelnemer leert onder andere over de arbeidsovereenkomst, bijzondere bedingen, arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren en het einde van de arbeidsovereenkomst.
6 Leerculturen in organisaties
Trainer/docent Windesheim
 • Inleiding in leerculturen: Wat is een leercultuur en waarom is het belangrijk voor organisaties en medewerkers? Wat zijn de voordelen van een leercultuur en welke impact heeft het op de prestaties van medewerkers en de organisatie als geheel?
 • Kenmerken van succesvolle leerculturen: Wat zijn de kenmerken van organisaties met een succesvolle leercultuur? Wat zijn de belangrijkste elementen die nodig zijn om een leercultuur te creëren en te bevorderen, zoals leiderschap, communicatie, motivatie, en continue verbetering?
 • Creëren van een leercultuur: Hoe kun je een leercultuur creëren en bevorderen in de organisatie? Welke stappen zijn nodig om medewerkers te stimuleren tot leren en ontwikkeling? Hoe kan HR hierin een faciliterende rol spelen en het leerklimaat bevorderen?