30 december 2019 15:22

Impactverslag Veluwe Portaal 2019

Via deze weg willen wij iedereen de beste wensen toewensen. En zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ons jaarlijkse impactverslag. Een overzicht van wat wij het afgelopen voor u als HR-professional én de werkgevers en binnen ons netwerk hebben betekend. Ieder jaar richten wij ons op enkele HR-trends. Hieronder leest u waarin wij in 2019 ondersteuning hebben geboden.

Lees hier ons impactverslag over 2019.

 

1. Employer Branding en HR

Hoe zorg je dat je een aantrekkelijke werkgever bent, waar talenten graag willen (blijven) werken? Ook dit jaar hebben wij samen met de BranchePool Zorg een event georganiseerd om werken in de zorg te promoten. Via de HR netwerkbijeenkomst met een specialist in Employer Branding is dit thema centraal gezet. Maar ook via het succesvolle arbeidsmarktproject vanuit Provincie Gelderland; Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Om de regio in het geheel een employer branding-label te geven hebben wij het project Stage in je regio voortgezet namens NVOO/De Diamant en gemeente Nunspeet. Stage lopen en afstuderen in deze regio blijft hierdoor een impuls krijgen.

 

2. Kennisdeling en HR

Het belang van kennisdeling is groot. Van elkaar leren en het delen van kennis en ervaring versterken samenwerking en innovatie binnen het netwerk. Kennisdeling is het proces van ervaring, informatie en vaardigheden (de ingrediënten voor kennis) delen tussen mensen en organisaties. Wij ondersteunen dit en verbinden organisaties. Dit doen wij onder andere via de HR netwerkbijeenkomsten, bijeenkomsten Young HR Professionals, thematafels, nieuwsbrieven, social media en door het uitzetten van specifieke (digitale) HR Vraagstukken.

 

3. Duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit en HR

De arbeidsmarkt is volop in ontwikkeling. 25% van de beroepen die wij nu kennen, zal over 10 jaar niet meer bestaan. Hoe houd je je medewerkers duurzaam inzetbaar in een snel veranderende arbeidsmarkt? Centraal daarbij staat het creëren van meer wendbaarheid en medewerkers op de juiste plek. Wij hebben op dit thema op verschillende vlakken ondersteuning geboden. O.a. via ons jubileumevent, matchtafels en ook met de ‘Week van de Arbeidsmobiliteit’ hebben wij hier de aandacht op gevestigd.

 

 

4. Privacy en andere wet- en regelgeving en HR

De komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per januari 2020. Voor HR betekende dit dat er wijzigingen waren ten opzichte van o.a. de transitievergoeding. Voor dit HR vraagstuk hebben wij twee specifieke thematafels georganiseerd in samenwerking met onze Portaal Professional, OMVR Advocaten.