15 januari 2019 09:08

Impactverslag Veluwe Portaal 2018

Jaarlijks ontvangt u van ons het impactverslag. Een overzicht van wat wij het afgelopen jaar voor u als werkgever en HR-professional hebben betekend én op welk vlak. Ook leest u hier enkele van de HR-trends van het afgelopen jaar, waarbij wij ondersteuning hebben geboden.

Impactverslag Veluwe Portaal 2018.

  1. Employer branding en HR

Hoe zorg je dat je een aantrekkelijke werkgever bent, waar talenten graag willen (blijven) werken? Een organisatie die medewerkers werft en bindt die echt passen bij haar missie, visie en cultuur, presteert aantoonbaar beter. Maar hoe doet u dat? Door o.a. te investeren in een sterk werkgeversmerk en in communicatie. Veluwe Portaal heeft o.a. samen met de BranchePool Zorg een event georganiseerd om werken in de zorg te promoten en aantrekkelijker te maken. Ook door deel te nemen aan het arbeidsmarktproject vanuit Provincie Gelderland; Leve(n)lang Gelders Vakmanschap en de verbinding te zoeken met de Techniekverbinder om de branche Techniek voor het voetlicht te brengen.
Om de regio in het geheel een employer branding-label te geven is Veluwe Portaal het project Stage in je regio gestart namens NVOO/De Diamant. (Af)studeren in deze regio heeft hierdoor een impuls gekregen.

  1. Duurzame inzetbaarheid en HR

Hoe zorgt u voor een werkomgeving waarin gelukkige medewerkers maximaal kunnen presteren en duurzaam inzetbaar blijven? Centraal daarbij staat het creëren van meer wendbaarheid en medewerkers op de juiste plek. Veluwe Portaal heeft hierin dit jaar op verschillende vlakken ondersteuning geboden. Onder andere via het arbeidsmarktproject ‘Talent in beweging’ vanuit de subsidie van de DWSRA (voortgekomen vanuit het Ministerie van SZW). Ook via de ‘Week van de Arbeidsmobiliteit’, workshops, een specifieke thematafel én kennis-/netwerkbijeenkomsten waarbij dit onderwerp centraal stond.

  1. Privacy en andere wet- en regelgeving en HR

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. Voor HR betekende dit dat er strenge eisen worden gesteld aan de opslag van gegevens van medewerkers. Daarnaast had 2018 nog meer nieuwe wet- en regelgeving voor HR. Voor dit HR-vraagstuk is er een specifieke HR-thematafel belegd via Veluwe Portaal.