Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van www.veluweportaal.nl. Door de
website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Deze website wordt aangeboden door stichting
Veluwe Portaal.

Privacyverklaring

We hebben de Privacyverklaring van Veluwe Portaal bijgewerkt om de bescherming van uw privacyrechten nog beter uit te leggen. Deze wijzigingen zijn in lijn met de nieuwe normen van de Europese wet met betrekking tot gegevensbescherming, bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Net als voorheen, kunt u er ook straks op rekenen dat uw gegevens bij Veluwe Portaal veilig zijn.

De AVG gaat in op 25 mei 2018 en verduidelijkt de privacyrechten van iedere Veluwe Portaal-gebruiker. Wij hechten veel waarde aan privacy en communicatie en willen er dan ook voor zorgen dat onze gebruikers op de hoogte zijn over dit onderwerp. Lees hier onze volledige Privacyverklaring.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten
worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig
mogelijk te laten zijn.

Stichting Veluwe Portaal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier
dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze
website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of
kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te
stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke)
niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij stichting Veluwe Portaal of bij derden welke bij
toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan stichting Veluwe Portaal.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming
door stichting Veluwe Portaal.